เตรียมพร้อมรับมือ Covid-19

แผนกกายภาพบำบัดได้เตรียมพร้อมรับมือ Covid-19 โดย

1.ได้จัดทำมุมให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับCovid-19 แก่ผู้มารับบริการ

2.ได้จัดทำface shield และเตรียมเสื้อกราวน์แขนยาวไว้สวมใส่ในขณะทำการรักษาผู้ป่วย

3.ได้จัดทำแผ่นกระตุ้นไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อรองรับสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยจะไม่ใช้ซ้ำและจะนำไปทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง

เวลาการให้บริการคลินิกแม่และเด็ก

วันจันทร์

เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการฝากครรภ์รายใหม่ (เวลา 13.00-16.00 น. ฟังผลเลือด ตรวจฟัน)

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการฝากครรภ์รายเก่า

วันอังคาร

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการฝากครรภ์รายเก่า และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

วันพุธ

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการสุขภาพเด็กดี (พัฒนาการ วัคซีน ตรวจฟัน)

เวลา 13.00-16.00 น. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

วันพฤหัสบดี

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการตรวจมารดาและทารกหลังคลอด และวางแผนครอบครัว

วันศุกร์

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการฝากครรภ์รายเก่า และกลุ่มเสียงต่างๆ