สายด่วน จองฉีดวัคซีน อ.สูงเนิน

ประกาศ การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน กลุ่ม อายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ลงทะเบียนโทรสายด่วน ที่ โรงพยาบาลสูงเนิน 044 -417100,044-417101 ต่อ151,153 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิย.-31 กค 2564กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มอื่นๆ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ ที่เพจ โรงพยาบาลสูงเนิน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์หลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสูงเนิน 044 -417100,044-417101 ต่อ151,153

เปิดให้บริการตามปกติ

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เรียน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเนินที่เคารพทุกท่าน

     เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโควิด – 19  ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ในขณะนี้ได้คลี่คลายลงแล้ว และบุคลากรโรงพยาบาลสูงเนินได้กลับมาปฏิบัติงานในอัตรากำลังปกติ พร้อมให้บริการประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน         

    โรงพยาบาลสูงเนินจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า โรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการทุกแผนกตามปกติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป

                                         นพ.วิชาญ   คิดเห็น

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน

     วันที่ 12  พฤษภาคม  2564