รับบริจาคเงิน 100,000 บาท

วันที่ 7 มี.ค.63 คุณรุ้งสราญ เทศสวัสดิ์และครอบครัว​ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสูงเนิน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อสำราญ เทศสวัสดิ์ ในงานบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)​ โรงพยาบาลสูงเนินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง — ที่ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

รับบริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก

คุณแก่นตา เนาสูงเนิน บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักให้โรงพยาบาลสูงเนิน ใช้บริการผู้ป่วยที่อาคาร PCU ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ …..6/3/2563