รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 3 อัตรา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปผู้หญิงตัวการ์ตูนน่ารักๆ

รับสมัครวันที่ 4 – 26 มีนาคม 2563

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

สถานที่รับสมัคร : งานธุรการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลสูงเนิน

รับสมัคร-พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร-เจ้าพนักงานเภสัชกรรม