วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ต.ค.63 “National Nursing Day 2020”

21 ต.ค.63 กลุ่มงานการพยาบาล รพ.สูงเนิน จัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)​ ในฐานะที่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล, เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่, เพื่อเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้กับประชาชน #พยาบาลของพระราชา 🥰🥰